Einar Már Sigurðarson: ræður


Ræður

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Efling starfsnáms

þingsályktunartillaga

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Notkun risabora við jarðgangagerð

fyrirspurn

Stofnun íþróttaakademíu í Reykjanesbæ

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Áhrif verðsamráðs olíufélaganna á skatttekjur ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Lokun Kísiliðjunnar

umræður utan dagskrár

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Staðan í viðræðum um verka- og tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Ráðning aðstoðarmanna þingmanna

fyrirspurn

Lokafjárlög 2002

lagafrumvarp

Nýtt tækifæri til náms

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Misræmi á milli fjármögnunar og umsvifa hins opinbera eftir landsvæðum

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Stíflustæðið við Kárahnjúka og nýtt áhættumat

umræður utan dagskrár

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2002

lagafrumvarp

Lokafjárlög 2003

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 25 309,62
Andsvar 95 156,8
Flutningsræða 8 141,62
Um fundarstjórn 6 14,82
Um atkvæðagreiðslu 4 7,08
Grein fyrir atkvæði 2 1,92
Samtals 140 631,86
10,5 klst.