Einar Már Sigurðarson: ræður


Ræður

Tilkynning um embættismenn fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Staða íslenskrar tungu

fyrirspurn

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Raforkulög

(neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Ræðufjöldi í umræðum

um fundarstjórn

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hlutdeild sveitarfélaga í skatttekjum

þingsályktunartillaga

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Atvinnuuppbygging á Austurlandi

umræður utan dagskrár

PISA-könnun

athugasemdir um störf þingsins

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
lagafrumvarp

Uppsagnir í fiskvinnslu og atvinnuöryggi í sjávarbyggðum

umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Staða sjávarplássa landsins

umræður utan dagskrár

ÖSE-þingið 2007

skýrsla

Skipting fjárveitinga til heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Skáksetur helgað afrekum Bobbys Fischers og Friðriks Ólafssonar

þingsályktunartillaga

Skólagjöld í háskólum -- efnahagsspár -- hvalveiðar

störf þingsins

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Rannsóknaboranir í Gjástykki

fyrirspurn

Innflutningur á fínkorna tóbaki

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Rústabjörgunarsveit til Kína

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvarp um sjúkratryggingar

um fundarstjórn

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

(kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Álit mannréttindanefndar SÞ -- landskiptalög -- Íbúðalánasjóður -- ný Vestmannaeyjaferja

störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 57 118,18
Andsvar 18 27,28
Flutningsræða 1 11,6
Um atkvæðagreiðslu 2 2,2
Samtals 78 159,26
2,7 klst.