Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfa

rannsókn kjörbréfs

Almannatryggingar

(sjúkradagpeningar)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

umræður utan dagskrár

Samanburður á tekjum á Íslandi og í nágrannalöndum

þingsályktunartillaga

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Greinargerð utanrrh. um byggingu flugstöðvar

skýrsla ráðherra

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkulífeyrisþegar á stofnunum)
lagafrumvarp

Staðan í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Launastefna ríkisins

fyrirspurn

Almannatryggingar

(gleraugnakaup)
lagafrumvarp

Launabætur

þingsályktunartillaga

Mat á heimilisstörfum

þingsályktunartillaga

Tímabundnar aðgerðir til að bæta stöðu kvenna

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Lausn kjaradeilnanna

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingasjóður

(greiðslur vegna fiskvinnslufólks)
lagafrumvarp