Ellert B. Schram: ræður


Ræður

Hlutdeild sveitarfélaga í skatttekjum

þingsályktunartillaga

Hreyfiseðlar í heilbrigðiskerfinu

þingsályktunartillaga

Brottfall laga um búnaðargjald

lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(samræmd lífeyriskjör)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2006

álit nefndar

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Samningur um framleiðslu dagskrárefnis fyrir RÚV

umræður utan dagskrár

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(forsetavald í forföllum forseta Íslands)
lagafrumvarp

Uppbygging heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Endurskoðun á skattamálum lögaðila

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar og efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Íþróttakennsla í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Ólögmæt veðmálastarfsemi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heimkvaðning friðargæsluliða frá Afganistan

þingsályktunartillaga

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Eftirlaunafrumvarp -- aðstoð við fatlaða -- svar við fyrirspurn

störf þingsins

Einkavæðing Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Evrópuráðsþingið 2007

skýrsla

Kjarabætur til aldraðra og öryrkja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Embætti umboðsmanns aldraðra

fyrirspurn

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna um fiskveiðistjórnarkerfið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Útvistun á heilbrigðisþjónustu Landspítala

umræður utan dagskrár

Skáksetur helgað afrekum Bobbys Fischers og Friðriks Ólafssonar

þingsályktunartillaga

Fjárveitingar til úrbóta á sviði geðverndar barna og ungmenna

umræður utan dagskrár

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Mannekla á velferðarstofnunum

umræður utan dagskrár

Bætur almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Ljósmæðradeilan og leiðrétting launa kvennastétta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni ljósmæðra -- frumvarp um matvæli

störf þingsins

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umhverfismál

skýrsla

Nálgunarbann

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 43 206,1
Andsvar 39 56,37
Flutningsræða 3 34,72
Grein fyrir atkvæði 2 2,45
Samtals 87 299,64
5 klst.