Ellert B. Schram: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Upplýsingaskylda stjórnvalda

lagafrumvarp

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Trúfélög

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Útfærsla landhelginnar

fyrirspurn

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurn

Hlutafélög og verðlagsmál

fyrirspurn

Trygginga- og skattakerfi

fyrirspurn

Staðarval ríkisstofnana

fyrirspurn

Útfærsla landhelginnar

fyrirspurn

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurn

Hlutafélög og verðlagsmál

fyrirspurn

Trygginga- og skattakerfi

fyrirspurn

Staðarval ríkisstofnana

fyrirspurn

Hlutafélög og verðlagsmál

fyrirspurn

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Bættar vetrarsamgöngur

fyrirspurn

Vetrarsamgöngur á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Bættar vetrarsamgöngur

fyrirspurn

Vetrarsamgöngur á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Samræmd vinnsla sjávarafla

lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurn

Trygginga- og skattakerfi

fyrirspurn

Endurskoðun á opinberri þjónustustarfssemi

þingsályktunartillaga

Skipunartími opinberra starfsmanna

þingsályktunartillaga

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Fóstureyðingar

lagafrumvarp

Upplýsingaskylda stjórnvalda

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Upplýsingaskylda stjórnvalda

lagafrumvarp

Flutningur sjónvarps á leikhúsverkum

fyrirspurn

Framsal sakamanna

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Vátryggingasamningar

lagafrumvarp

Landmælingastjórn ríkisins

þingsályktunartillaga

Nefndarskipan um áfengismál

þingsályktunartillaga

Afnám vínveitinga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Öryggisbúnaður flugvalla

þingsályktunartillaga

Hafnaáætlun 1975-1978

þingsályktunartillaga

Launasjóður rithöfunda

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Aðsetursskipti

lagafrumvarp

Félagsmálasáttmáli Evrópu

þingsályktunartillaga

Ellilífeyrisgreiðslur til lífeyrissjóðsfélaga

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á snjóflóðum og skriðuföllum

þingsályktunartillaga

Skipunartími opinberra starfsmanna

þingsályktunartillaga

Kaupþing

þingsályktunartillaga

Afnotaréttur þéttbýlisbúa af sumarbústaðalöndum

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp