Ellert B. Schram: ræður


Ræður

Almenningsbókasöfn

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Vísitala byggingarkostnaðar

lagafrumvarp

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Kjördæmaskipan

þingsályktunartillaga

Umferðarmál

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Vísitala byggingarkostnaðar

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Heyrnarskemmdir af völdum hávaða í samkomuhúsum

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Kafarastörf

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Framfærslukostnaður

fyrirspurn

Styrkveiting Norðurlandaráðs til íþrótta

fyrirspurn

Framfærslukostnaður

fyrirspurn

Styrkveiting Norðurlandaráðs til íþrótta

fyrirspurn

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Upptaka ólöglegs sjávarafla

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Sálfræðingar

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

lagafrumvarp

Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga

lagafrumvarp

Fasteignasala

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafellssýslu

lagafrumvarp

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Norræn vitnaskylda

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp