Erlendur Þorsteinsson: ræður


Ræður

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Stríðsslysatrygging sjómanna

lagafrumvarp

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Skatt- og útsvarsgreiðsla af stríðsáhættuþóknun

lagafrumvarp

Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands

lagafrumvarp

Lækkun lögbundinna gjalda

lagafrumvarp

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Gjaldeyrisverzlun o. fl.

lagafrumvarp