Eyjólfur Konráð Jónsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Afnám laga um álag á ferðagjaldeyri

lagafrumvarp

Niðurfelling stimpilgjalda af íbúðalánum

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Bankaútibú

fyrirspurn

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Frysting kjarnorkuvopna

þingsályktunartillaga

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Veiðar í erlendri fiskveiðilandhelgi

þingsályktunartillaga

Rekstrargrundvöllur sláturhúsa

þingsályktunartillaga

Höfundalög

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

lagafrumvarp

Hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Sameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendinga

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Sala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði

lagafrumvarp

Sameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendinga

þingsályktunartillaga

Takmörkun fiskveiða í skammdeginu

þingsályktunartillaga

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Ábyrgð á láni fyrir Arnarflug

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Sala jarðarinnar Þjóðólfshaga

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar

þingsályktunartillaga

Lántaka Áburðarverksmiðju ríkisins

lagafrumvarp

Iðnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Verðlag

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Fiskeldi og rannsóknir á klaki sjávar- og vatnadýra

þingsályktunartillaga

Utanríkismál

skýrsla

Umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp