Eyjólfur Konráð Jónsson: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Evrópska efnahagssvæðið (EES)

umræður utan dagskrár

Umferð kjarnorkuknúinna herskipa um íslenska lögsögu

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Framhald umræðu um skýrslu utanríkisráðherra um EES-samninga

um fundarstjórn

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Breytt viðhorf í samningum um Evrópska efnahagssvæðið

umræður utan dagskrár

Þorskeldi

þingsályktunartillaga

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu

þingsályktunartillaga

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Úrskurður Evrópudómstólsins um EES-samninginn

umræður utan dagskrár

Samstarfssamningur Norðurlanda

þingsályktunartillaga

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Samþykkt ríkisstjórnarinnar um GATT

umræður utan dagskrár

Sala Skipaútgerðar ríkisins og þjónusta við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skýrsla samgönguráðherra um málefni Skipaútgerðar ríkisins

skýrsla ráðherra

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um stöðu EES-samninganna

umræður utan dagskrár

Afstaða ríkisstjórnarinnar til aðildar Eystrasaltsríkjanna að Norðurlandaráði

umræður utan dagskrár

Endurnýjun skipakosts Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Yfirtökutilboð

þingsályktunartillaga

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Útfærsla togveiðilandhelginnar

þingsályktunartillaga

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Hringvegurinn

þingsályktunartillaga

Jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar

þingsályktunartillaga

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Hjúskaparlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir á botndýrum í Breiðafirði

þingsályktunartillaga

EES-samningur og íslensk stjórnskipun

þingsályktunartillaga

Samningur um Evrópskt efnahagssvæði og þingleg meðferð hans

umræður utan dagskrár

Eftirlit með veiðum erlendra skipa

fyrirspurn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði og staða kvenna

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1991

þingsályktunartillaga

Samningur um réttindi barna

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 35 198,32
Andsvar 12 26,23
Flutningsræða 5 19,05
Um atkvæðagreiðslu 2 5,98
Um fundarstjórn 3 3,03
Samtals 57 252,61
4,2 klst.