Eysteinn Jónsson: ræður


Ræður

Launaskattur

lagafrumvarp

Iðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðum

fyrirspurn

Vaxtalækkun

lagafrumvarp

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Stóriðjumál

þingsályktunartillaga

Menntaskóli Austurlands á Eiðum

lagafrumvarp

Olíugeymar í Hvalfirði

umræður utan dagskrár

Innheimta á stóreignaskatti

fyrirspurn

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Þingsetning

Stóriðjunefnd

umræður utan dagskrár

Sala Vindheims í Neskaupstað

lagafrumvarp

Eignaréttur og afnotaréttur fasteigna

lagafrumvarp

Vaxtalækkun

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1965--68

þingsályktunartillaga

Menntaskólar

lagafrumvarp

Þinghlé

{---} [fundarhlé].

Starfsfræðsla

fyrirspurn

Sala eyðijarðarinnar Eiríksstaða í Borgarnesi

lagafrumvarp

Bann gegn botnvörpuveiðum

lagafrumvarp

Innlent lán

lagafrumvarp

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Síldarflutningar og síldarlöndun

þingsályktunartillaga

Aluminíumverksmiðja

skýrsla ráðherra

Almennar stjórnmálaumræður

Þinglausnir

þingfrestun