Albert Guðmundsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfs

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Óverðtryggð framleiðsla landbúnaðarvara

lagafrumvarp

Greiðsla opinberra gjalda 1980

lagafrumvarp

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Jöfnun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Flugsamgöngur við Vestfirði

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Útreikningur framfærsluvísitölu í hverju kjördæmi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp