Albert Guðmundsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1982

skýrsla

Íþróttamannvirki á Laugarvatni

þingsályktunartillaga

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Gróði bankakerfisins

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Fangelsismál

þingsályktunartillaga

Flugstöð á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Aðild Íslands að Alþjóðaorkustofnuninni

þingsályktunartillaga

Liðsinni við pólsku þjóðina

þingsályktunartillaga

Atvinnutækifæri á Suðurlandi

þingsályktunartillaga

Umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna

lagafrumvarp

Fjárlög 1982

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Verðlag og samkeppnishömlur

lagafrumvarp

Norrænt samstarf á sviði menningarmála

skýrsla

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Bókasafn Landsbankans og Seðlabankans

fyrirspurn

Flóð Þjórsár í Villingaholtshreppi

fyrirspurn

Fjáröflun fyrir Bjargráðasjóð

fyrirspurn

Tollafgreiðslugjald á aðföng til iðnaðar

fyrirspurn

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Verðlag og samkeppnishömlur

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Ríkisbókhald

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Utanríkismál 1982

skýrsla

Ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp