Albert Guðmundsson: ræður


Ræður

Skýrsla ríkisstjórnarinnar um kjaradeilurnar

skýrsla ráðherra

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Tekjutap ríkissjóðs vegna undanþága frá söluskatti

fyrirspurn

Skattar af Mjólkursamsölunni

fyrirspurn

Skattsvik

fyrirspurn

Skráning og mat fasteigna

fyrirspurn

Löggiltir endurskoðendur

lagafrumvarp

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Lífeyrismál sjómanna

fyrirspurn

Útgjaldaauki ríkissjóðs vegna kjarasamninga

fyrirspurn

Afnám tekjuskatts af almennum launatekjum

fyrirspurn

Málefni aldraðra

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Barnabótaauki

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Löggiltir endurskoðendur

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Löggiltir endurskoðendur

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Kostnaður vegna kjaradeilunefndar

fyrirspurn til skrifl. svars

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Barnabótaauki

lagafrumvarp

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Stálvölsunarverksmiðja

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Kostnaður ríkissjóðs vegna húsaleigu

fyrirspurn

Skattar verslunarinnar

fyrirspurn

Aðstöðugjald

(um aðstöðugjöld)
fyrirspurn

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Niðurskurður og sparnaður í ráðuneytum og stofnunum

fyrirspurn

Aukafjárveitingar

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Auglýsingakostnaður vegna sölu spariskírteina ríkissjóðs

fyrirspurn

Þrjú bréf fjármálaráðherra

þingsályktunartillaga

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Lífeyrisgreiðslur úr Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins

fyrirspurn til skrifl. svars

Kjör og starfsaðstaða framhaldskólakennara

fyrirspurn

Staðfesting Flórens-sáttmála

fyrirspurn

Innheimta erfðafjárskatts

fyrirspurn

Hagnýting Seðlabankahúss

þingsályktunartillaga

Skattar verslunarinnar

fyrirspurn

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Útflutningsbætur og niðurgreiðslur

fyrirspurn

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1980

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1980

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Fjárfestingar á vegum ríkisins

fyrirspurn til skrifl. svars

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

fyrirspurn til skrifl. svars

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Byggingarkostnaður opinberra bygginga

fyrirspurn til skrifl. svars

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Gjöld af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Ríkislögmaður

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1980

lagafrumvarp

Undanþágur frá söluskatti

fyrirspurn til skrifl. svars

Fjárhagstuðningur við Kvennaathvarf

fyrirspurn

Ríkislögmaður

lagafrumvarp

Heildargreiðslur fyrir auglýsingar ríkissjóðs

fyrirspurn

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Ríkisbókhald

lagafrumvarp

Gjald af innfluttum fóðurblöndum

lagafrumvarp

Ferðaþjónusta

þingsályktunartillaga

Gjöld af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Niðurfelling söluskatts af auglýsingatekjum Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Launakjör bankastjóra og ráðherra

lagafrumvarp

Veitinga- og gististaðir

lagafrumvarp

Gjöld af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Ríkisbókhald

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Ríkisbókhald

lagafrumvarp

Stálvölsunarverksmiðja

lagafrumvarp

Skýrsla fjmrh. um heildarendurskoðun lífeyrismála

skýrsla ráðherra