Albert Guðmundsson: ræður


Ræður

Kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Sjóefnavinnslan á Reykjanesi

fyrirspurn

Iðnaðarlög

lagafrumvarp

Kjötinnflutningur varnarliðsins

fyrirspurn

Lán Byggðasjóðs til Flugfisks - Flateyri hf.

fyrirspurn

Aukafjárveitingar

beiðni um skýrslu

Jarðboranir hf.

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Hafskip og Útvegsbankinn

umræður utan dagskrár

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Viðskipti Hafskips og Útvegsbankans

umræður utan dagskrár

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Iðnráðgjafar

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Iðnráðgjafar

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Iðnráðgjafar

lagafrumvarp

Jarðboranir hf.

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Rannsókn á innflutningsversluninni

þingsályktunartillaga

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

lagafrumvarp

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Kosning í bankaráð Búnaðarbanka Íslands

kosningar

Eiginfjárstaða ríkisbankanna

(um útlán og eiginfjárstöðu ríkisbankanna)
fyrirspurn

Raforkuverð til álversins í Straumsvík

beiðni um skýrslu

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Innkaup á innlendum iðnaðarvörum

fyrirspurn

Stálbræðsla

fyrirspurn

Jöfnun orkukostnaðar

þingsályktunartillaga

Nýting lánsfjár úr Iðnlánasjóði

fyrirspurn

Verkfræðingar

(.)
lagafrumvarp

Ráðgjafarþjónusta Húsnæðisstofnunar ríkisins

fyrirspurn

Fjárhagsvandi Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar

fyrirspurn

Fjárstuðningur við Handknattleikssamband Íslands

þingsályktunartillaga

Framleiðsla bæti- og matarefna úr mjólk

fyrirspurn

Iðgjöld bifreiðatrygginga

umræður utan dagskrár

Fríiðnaðarsvæðið við Keflavíkuflugvöll

fyrirspurn

Siglingalög

lagafrumvarp

Verkfræðingar

(.)
lagafrumvarp

Úrbætur í málefnum ullariðnaðarins

fyrirspurn

Málefni aldraðra

þingsályktunartillaga

Úthlutun raðsmíðaskipa

umræður utan dagskrár

Listskreyting í Hallgrímskirkju

þingsályktunartillaga

Áfengislög

lagafrumvarp