Albert Guðmundsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfa

rannsókn kjörbréfs

Ráðstafanir í ferðamálum

þingsályktunartillaga

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Sláturleyfi sláturhússins á Bíldudal

umræður utan dagskrár

Frumvarp um leyfi til slátrunar

um fundarstjórn

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Bann við geimvopnum

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Sala fiskiskipa frá Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Fjöldauppsagnir á Orkustofnun

fyrirspurn

Frumvarp til fjárlaga 1988

um fundarstjórn

Fundardagar og dagskrá

tilkynningar forseta

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Þingstörf og fjarvera ráðherra og þingmanna

um fundarstjórn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(fulltrúar í opinberum nefndum)
lagafrumvarp

Birting heimildar um öryggismál Íslands

umræður utan dagskrár

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Söluskattur

(undanþágur)
lagafrumvarp

Kosning í stjórnir, nefndir, ráð o.fl.

um fundarstjórn

Viðskiptabankar

(bankastjórar)
lagafrumvarp

Vinnubrögð við undirbúning fjárlaga

um fundarstjórn

Ólöglegur innflutningur myndbanda

fyrirspurn

Frumvarp um Húsnæðisstofnun ríkisins

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnuálag á Alþingi

um fundarstjórn

Jólakveðjur í neðri deild

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fréttir af þinghaldi

um fundarstjórn

Nýársóskir í neðri deild

kveðjur

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fréttir í Sjónvarpinu

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Frumvarp um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga

um fundarstjórn

Haf- og fiskveiðasafn

þingsályktunartillaga

Vesturlandsvegur

þingsályktunartillaga

Staðan í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Verðstýring á sölu eggja og kjúklinga

umræður utan dagskrár

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála

lagafrumvarp

Íslenskur gjaldmiðill

þingsályktunartillaga

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Reglur LÍN um barnsmeðlög

umræður utan dagskrár

Aðgerðir í sjávarútvegi

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Söluskattur af heilsurækt

fyrirspurn

Afnám bankastimplunar við innflutning

fyrirspurn

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Opinber ferðamálastefna

þingsályktunartillaga

Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði

þingsályktunartillaga

Húsnæði fyrir aðstandendur sjúklinga

þingsályktunartillaga

Jöfnuður í verslun við einstök lönd

fyrirspurn

Kosningarréttur Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Umsóknir erlendra manna um landvist

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Launabætur

þingsályktunartillaga

Áfengisfræðsla

lagafrumvarp

Öryggismálanefnd sjómanna

lagafrumvarp

Mat á heimilisstörfum

þingsályktunartillaga

Verðtrygging

þingsályktunartillaga

Efling Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis

þingsályktunartillaga

Björgunar- og slysavarnaskóli Íslands

þingsályktunartillaga

Tjón Norræna fjárfestingarbankans af gjaldþroti Kongsbergs Våpenfabrikk

fyrirspurn

Hálendisvegir

þingsályktunartillaga

Valfrelsi til verðtryggingar

þingsályktunartillaga

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Frumvarp til áfengislaga

um fundarstjórn

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum

(aukning hlutafjár)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Framkvæmdir við Reykjanesbraut

fyrirspurn

Fyrirspurn um viðskiptahalla

um fundarstjórn

Ráðstafanir gegn atvinnuleysi á Suðurlandi

þingsályktunartillaga

Kaup og sala fasteigna á vegum ríkisins

beiðni um skýrslu

Töf á afgreiðslu rekstrarlána til bænda

umræður utan dagskrár

Flugmálaáætlun 1988--1991

þingsályktunartillaga

Óvissa um ráðningu kennara

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lausn kjaradeilnanna

umræður utan dagskrár

Frumvarp um viðskiptabanka

um fundarstjórn

Hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum

(aukning hlutafjár)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(ferða- og dvalarkostnaður sjúklinga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Hæstiréttur

fyrirspurn

Ritskoðun á fréttastofu sjónvarps

fyrirspurn

Fyrirspurn um viðskiptahalla

um fundarstjórn

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

lagafrumvarp

Framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga

lagafrumvarp

Samræming áætlana á sviði samgöngumála og mannvirkjagerðar

þingsályktunartillaga

Plútóníumflutningar í grennd við Ísland

umræður utan dagskrár

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Byggingarkostnaður Seðlabankahússins

fyrirspurn

Viðskiptahalli

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Bifreiðagjald

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1988--1991

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Efnahagsráðstafanir

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlent hlutafé, útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Kosning eins manns í bankaráð Seðlabanka Íslands

kosningar

Starfslok neðri deildar

kveðjur