Albert Guðmundsson: ræður


Ræður

Kosning í fastanefndir í Nd.

kosningar

Takmörkun umræðna utan dagskrár

tilkynningar forseta

Viðskilnaður ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar

umræður utan dagskrár

Smíði skuttogara fyrir Marokkó

umræður utan dagskrár

Lögverndun á starfsheiti fóstra

lagafrumvarp

Ferðaskrifstofa ríkisins

fyrirspurn

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Afstaða utanríkisráðherra á alþjóðavettvangi

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla bráðabirgðalaga ríkisstjórnarinnar um

umræður utan dagskrár

Nýtt álver við Straumsvík

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
lagafrumvarp

Gjalddagi söluskatts

fyrirspurn

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Hvalveiðistefna Íslendinga

þingsályktunartillaga

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Listi yfir forgangsmál ríkisstjórnarinnar o.fl.

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(örorkumat)
lagafrumvarp

Yfirlýsingar fjármálaráðherra um samráð við

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Skipasmíðaiðnaðurinn

fyrirspurn

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Afturköllun og upptaka tillagna

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Jólakveðjur í Nd.

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

umræður utan dagskrár

Ástand í raforkumálum

umræður utan dagskrár

Innflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinum

þingsályktunartillaga

Iðgjöld vegna bifreiðatrygginga

þingsályktunartillaga

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(íbúðarhúsnæði ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(starfslok launþega)
lagafrumvarp

Björgunarþyrla

fyrirspurn

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Framkvæmdasjóður á sviði menningarmála

lagafrumvarp

Afvopnun á höfunum

fyrirspurn

Afstaða Íslands á fundi EFTA-landanna

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvarp um verðbréfaviðskipti

um fundarstjórn

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp