Albert Guðmundsson: ræður


Ræður

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Sundlaug við Grensásdeild Borgarspítalans

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Mræður utan dagskrár

umræður utan dagskrár

Tollskrá

lagafrumvarp

Áhrif Framkvæmdastofnunar ríkisins og Byggðasjóðs á athugun á atvinnu- og byggðaþróun í landinu

þingsályktunartillaga

Eignarráð yfir landinu

lagafrumvarp

Símakostnaður aldraðs fólks og öryrkja

fyrirspurn

Rafmagn á sveitabýli

fyrirspurn

Hafnarmál Suðurlands

fyrirspurn

Framkvæmd skattalaga

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1977

lagafrumvarp

Bann við að opinberir stafsmenn veiti umtalsverðum gjöfum viðtöku

þingsályktunartillaga

Samræming og efling útflutningsstarfsemi

þingsályktunartillaga

Áhrif Framkvæmdastofnunar ríkisins og Byggðasjóðs á athugun á atvinnu- og byggðaþróun í landinu

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Flugsamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umferðarlög

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Tékkar

lagafrumvarp

Bygging nýs þinghúss

þingsályktunartillaga

Skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóð

þingsályktunartillaga

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Áhrif Framkvæmdastofnunar ríkisins og Byggðasjóðs á athugun á atvinnu- og byggðaþróun í landinu

þingsályktunartillaga

Sala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf.

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Innkaupastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Byggingarlög

lagafrumvarp

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Tékkar

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp