Albert Guðmundsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Sundlaug við Endurhæfingadeild Borgarspítalans

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(um br. á l. 8/1972,)
lagafrumvarp

Innkaupastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Verðlag

fyrirspurn

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Læknalög

lagafrumvarp

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978

lagafrumvarp

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Rekstrar- og afurðalán til bænda

þingsályktunartillaga

Samkeppni í verðmyndun og samruni fyrirtækja

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Söluskattur af útfluttum iðnaðarvörum

þingsályktunartillaga

Sparnaður í fjármálakerfinu

þingsályktunartillaga

Orkusparnaður

þingsályktunartillaga

Leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Innkaupastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur og Seltjarnarneskaupstaðar

lagafrumvarp

Samkeppni í verðmyndun og samruni fyrirtækja

lagafrumvarp

Flugöryggismál

þingsályktunartillaga

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

lagafrumvarp

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp