Finnur Ingólfsson: ræður


Ræður

Rekstur dagvistarheimila sjúkrahúsanna

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Heilsukort

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlaunaréttindi launafólks

lagafrumvarp

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Rekstur leikskóla á vegum sjúkrahúsa

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn því

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjávarútvegsskóli

þingsályktunartillaga

Vátryggingastarfsemi

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
lagafrumvarp

Skipan nefndar til að kanna áhrif laga um LÍN á hagi námsmanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Málefni sumarhúsaeigenda

fyrirspurn

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Breyting á reglugerð um Atvinnuleysistryggingasjóð

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 33 407,85
Andsvar 57 87,83
Flutningsræða 4 33,27
Um fundarstjórn 7 10,85
Málsh. um fundarstjórn 1 5,75
Grein fyrir atkvæði 6 5,73
Samtals 108 551,28
9,2 klst.