Finnur Ingólfsson: ræður


Ræður

Héraðsdómur í skatta- og bókhaldsmálum

lagafrumvarp

Staða ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna)
lagafrumvarp

Húsnæðisaðstaða Fjölbrautaskólans við Ármúla

fyrirspurn

Lánsfjáraukalög 1994

(lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
lagafrumvarp

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Vantraust á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

vantraust

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áhrif meðlagsgreiðslna á Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Skattlagning tekna blaðsölubarna o.fl.

umræður utan dagskrár

Tilhögun utandagsskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Breytingar á ríkisstjórninni

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(millifærsla persónuafsláttar)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu

þingsályktunartillaga

Fiskvinnsluskólinn

fyrirspurn

Greiðslur atvinnuleysisbóta til sjálfstætt starfandi einstaklinga

fyrirspurn

Styrkur til markaðsátaks í EES-löndunum

fyrirspurn

Hækkun skattleysismarka

fyrirspurn

Vinnudeila ríkisins og sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Menntun á sviði sjávarútvegs og matvælaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Framlagning skattafrumvarpa og störf þingsins fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
lagafrumvarp

Bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota

lagafrumvarp

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lok umræðu um skattamál

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjuskattur barna)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að sporna við ofbeldi í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Um fundarstjórn forseta.

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Nýársóskir

kveðjur

Læknaráð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Refsiákvæði nokkurra skattalaga

lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
lagafrumvarp

Tilvísanakerfið

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Vátryggingastarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 36 259,48
Flutningsræða 6 61,52
Andsvar 28 50,08
Um fundarstjórn 21 32,95
Grein fyrir atkvæði 3 3,33
Samtals 94 407,36
6,8 klst.