Finnur Ingólfsson: ræður


Ræður

Verðbréfaviðskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðbréfasjóðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla

lagafrumvarp

Löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tjón á dreifingarkerfi rafmagnsveitnanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skaðabætur til bænda við Þingvallavatn

fyrirspurn

Rennslistruflanir í Soginu

fyrirspurn

Eftirlit með viðskiptum bankastofnana

fyrirspurn

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Orka fallvatna

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

(tryggingalánadeild)
lagafrumvarp

Rekstrarskilyrði smáfyrirtækja

fyrirspurn

Nýting og útflutningur á jarðefnum

fyrirspurn

Raforkuframleiðsla Hitaveitu Suðurnesja og Landsvirkjunar

fyrirspurn

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Einkaleyfi

(lækningalyf, lyfjavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

(tryggingalánadeild)
lagafrumvarp

Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla

lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Upptökumannvirki til skipaviðgerða

fyrirspurn

Kvikmyndaauglýsingar í sjónvarpi

fyrirspurn

Frumvarp um orku fallvatna og jarðhita

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vaxtahækkanir bankanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila á Íslandi

fyrirspurn

Fjárfesting Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Samkeppnishindranir Félags eggjaframleiðenda

umræður utan dagskrár

Sameining ríkisviðskiptabanka

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kærumál vegna undirboða

fyrirspurn

Skipasmíðaiðnaðurinn

fyrirspurn

Iðnaðarlög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Framleiðsla rafmagns með olíu

fyrirspurn

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Iðnaður og uppsveifla í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Iðnaðarmálagjald

(atvinnugreinaflokkun)
lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóður

(gildistími o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Dráttarvextir

fyrirspurn

Orkustofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Tilskipanir Evrópusambandsins um orkumál og stefna íslenskra stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Eiginfjárstaða Landsbankans og tap Lindar hf.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárhagsstaða sjúkrahúsanna og sumarlokanir

umræður utan dagskrár

Munur á launum og lífskjörum á Íslandi og í Danmörku

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 239,73
Flutningsræða 10 87,55
Svar 25 79,48
Andsvar 29 45,03
Um atkvæðagreiðslu 1 3,45
Um fundarstjórn 2 3,38
Samtals 106 458,62
7,6 klst.