Finnur Ingólfsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(samtímagreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Öryggi raforkuvirkja

lagafrumvarp

Löggildingarstofa

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald)
lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Eigendaskýrsla um Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Framkvæmd GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður

lagafrumvarp

Sala notaðra ökutækja

(leyfisbréf, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Rekstur bankakerfisins í alþjóðlegum samanburði

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Virkjun Héraðsvatna í Skagafirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Öryggi raforkuvirkja

lagafrumvarp

Löggildingarstofa

lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Ákvörðun um álbræðslu á Grundartanga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Kynning MIL á Íslandi fyrir erlenda fjárfesta

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnsorka utan miðhálendisins

fyrirspurn

Jarðgufuvirkjanir utan miðhálendisins

fyrirspurn

Samanburður á launakjörum iðnaðarmanna

fyrirspurn

Starfskjör yfirmanna í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Vörumerki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Stækkun járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga

athugasemdir um störf þingsins

Orkusala Landsvirkjunar til stóriðju

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stækkun járnblendiverksmiðjunnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stækkun járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga og breytingar á eignaraðild að henni

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Samkomulag um stækkun verksmiðju Íslenska járnblendifélagsins hf. og um breytingu á eignaraðild

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Hættumat vegna virkjanaframkvæmda

fyrirspurn

Útilokun fyrirtækja frá markaði

fyrirspurn

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Hlutafélög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Orkulög

(eignarhlutur Rariks í félögum)
lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Útgáfa starfsleyfis og upphaf framkvæmda við álbræðslu á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Rafræn eignarskráning verðbréfa

lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Sala notaðra ökutækja

(leyfisbréf, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Gjaldtaka lögmanna og fjármálastofnana

fyrirspurn

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Breytingartillaga við 407. mál

athugasemdir um störf þingsins

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Undirboð í vikurútflutningi

umræður utan dagskrár

Fjárveiting til verkefna á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar í atvinnulífinu

fyrirspurn

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Reglur Seðlabankans um verðtryggingu

fyrirspurn

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 301,8
Flutningsræða 18 191,25
Andsvar 93 148,7
Svar 15 53,82
Um fundarstjórn 3 2,05
Um atkvæðagreiðslu 1 1,28
Grein fyrir atkvæði 2 1,25
Samtals 182 700,15
11,7 klst.