Finnur Ingólfsson: ræður


Ræður

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði og samkeppnisreglur

fyrirspurn

Starfsemi erlendra kvikmyndavera á Íslandi

fyrirspurn

Hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Þjónustukaup

lagafrumvarp

Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur

lagafrumvarp

Innheimtulög

lagafrumvarp

Úttekt á útlánatöpum Landsbankans og Búnaðarbankans

þingsályktunartillaga

Orkusjóður

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Lækkun álverðs og orkuverðs

fyrirspurn

Áætlanir í raforkumálum

fyrirspurn

Norræni fjárfestingarbankinn

(hlutafé Íslands)
lagafrumvarp

Sala hlutabréfa í bönkum

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Heimild Hitaveitu Suðurnesja til virkjunarframkvæmda

umræður utan dagskrár

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(vöruþróunar- og markaðsdeild)
lagafrumvarp

Verðbréfasjóðir

(innlendir sjóðir)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti

(gjaldsvið o.fl.)
lagafrumvarp

Lausafjárkaup

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.)
lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Orkulög

(eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum)
lagafrumvarp

Iðnfyrirtæki í matvælaframleiðslu, hreinlætisvöru- og plastiðnaði

fyrirspurn

Fyrirhugaðar stóriðjuframkvæmdir

fyrirspurn

Landgrunnsrannsóknir

fyrirspurn

Viðbrögð Landsbanka og Búnaðarbanka við úrskurði kærunefndar jafnréttismála

fyrirspurn

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 18 118,77
Andsvar 52 94,67
Ræða 13 86,85
Svar 14 49,27
Ber af sér sakir 2 1,7
Samtals 99 351,26
5,9 klst.