Finnur Ingólfsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Starfsheiti landslagshönnuða

(landslagsarkitektar)
lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(meistarabréf, útgáfa sveinsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Öryggi greiðslufyrirmæla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði

beiðni um skýrslu

Lagaskil á sviði samningaréttar

lagafrumvarp

Áhrif stórrar álbræðslu á fámennt samfélag

fyrirspurn

Kostnaður af losun gróðurhúsalofttegunda

fyrirspurn

Samkeppnislög

(bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlit með fjármálastarfsemi

(stjórnsýsluleg staða, valdheimildir, o.fl.)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Verkefni sem sinna má á landsbyggðinni

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Horfur í orkuframleiðslu í vetur

umræður utan dagskrár

Umhverfismat á 220 kw. línu að Brennimel

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Einkavæðing ríkisfyrirtækja og dreifð eignaraðild

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um Fljótsdalsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(lausafé lánastofnana)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Vinna umhvn. við skýrslu Landsvirkjunar og yfirlýsing Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Seðlabanki Íslands

(breyting ýmissa laga, yfirstjórn)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Yfirlýsingar bankastjóra Landsbankans um sameiningu banka

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Frummatsskýrsla um álver á Reyðarfirði

fyrirspurn

Orkuvinnsla á bújörðum

fyrirspurn

Samstarf á sviði rannsókna og nýsköpunar

fyrirspurn

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 21 174,72
Andsvar 100 143,17
Flutningsræða 12 82,03
Svar 14 44,95
Grein fyrir atkvæði 3 1,62
Um atkvæðagreiðslu 1 1,18
Um fundarstjórn 1 0,78
Samtals 152 448,45
7,5 klst.