Finnur Jónsson: ræður


Ræður

Loftvarnir

lagafrumvarp

Vigt á síld

lagafrumvarp

Vátryggingarfélag

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóðsgjald

lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Efni til skipasmíða og smíðastöð

þingsályktunartillaga

Fjarskipti

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Veiði, sala og útflutningur á kola

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Ísafjarðardjúpsbátur

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í sveitum

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót til héraðsgagnfræða og húsmæðraskóla

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Efni til skipasmíða og smíðastöð

þingsályktunartillaga

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Vegavinna

þingsályktunartillaga

Frestun alþingiskosninga

þingsályktunartillaga

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Sjálfstæðismálið

þingsályktunartillaga

Sala Hvanneyrar í Siglufirði

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o.fl.

umræður utan dagskrár

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög

lagafrumvarp

Bygging sjómannaskóla

lagafrumvarp

Síldarmjölsbirgðir til fóðurtryggingar

þingsályktunartillaga

Fjárlög

lagafrumvarp

Ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

lagafrumvarp

Bygging sjómannaskóla

lagafrumvarp

Ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

lagafrumvarp