Friðjón Þórðarson: ræður


Ræður

Gjafsóknarreglur

þingsályktunartillaga

Bjargráðasjóður

fyrirspurn

Könnun á jarðvarma, jarðsjó og ferskvatni á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Lögreglumenn

(próf frá lögregluskóla og tjónabætur)
lagafrumvarp

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

fyrirspurn

Vegaframkvæmdir á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Ástand í raforkumálum

umræður utan dagskrár

Búminjasafn

lagafrumvarp

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1988

þingsályktunartillaga

Sameining Landsvirkjunar og Rafmagnsveitna ríkisins

þingsályktunartillaga

Samningsbundnir gerðardómar

lagafrumvarp

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Hagþjónusta landbúnaðarins

lagafrumvarp

Verð á matvælum

fyrirspurn

Gjafsóknarreglur

þingsályktunartillaga

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla