Friðjón Þórðarson: ræður


Ræður

Grunnskóli

(skólaskylda, starfstími og einkaskólar)
lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1989

þingsályktunartillaga

Staða íslensks skipaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Ástandið í atvinnumálum

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum

(meðdómsmenn)
lagafrumvarp

Stofnun og slit hjúskapar

(sáttatilraunir)
lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Skráning og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Húsnæðismál lögreglunnar í Stykkishólmi

umræður utan dagskrár

Leiðsögumenn og endurskoðun reglugerðar um eftirlit með hópferðum erlendra aðila til Íslands

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Öryggi í óbyggðaferðum

þingsályktunartillaga

Efling löggæslu

þingsályktunartillaga

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirstjórn öryggismála

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál lögreglunnar í Stykkishólmi

fyrirspurn

Jöfnun orkukostnaðar

þingsályktunartillaga

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Ferðamálastefna

þingsályktunartillaga

Opinber réttaraðstoð

(heildarlög)
lagafrumvarp