Friðjón Þórðarson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Almenningsbókasöfn

fyrirspurn

Laxveiðileyfi

fyrirspurn

Bætur til bænda vegna vegagerðar

fyrirspurn

Umsjónar- og eftirlitsstörf í heimavistarskólum

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

fyrirspurn

Endurskoðun skattalaga

fyrirspurn

Störf Alþingis

fyrirspurn

Innflutningur júgóslavneskra verkamanna

fyrirspurn

Landhelgismál

fyrirspurn

Rafvæðing sveitanna

fyrirspurn

Útfærsla fiskveiðilandhelgi í 200 sjómílur

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Bætt póst- og símaþjónusta

þingsályktunartillaga

Þjónusta hjá héraðsdómstólum við neytendur

þingsályktunartillaga

Raforkumál á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Hitun húsa með raforku

fyrirspurn

Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúni

lagafrumvarp

Tafir á lagningu rafmagns á sveitabæi

fyrirspurn

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Tryggingadómur

lagafrumvarp

Bankaútibú í Ólfsvík eða á Hellissandi

fyrirspurn

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Brúargerð yfir Álftafjörð

fyrirspurn

Tekjustofnar sýslufélaga

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir til að sporna við raflínubilunum

þingsályktunartillaga

Jarðalög

lagafrumvarp

Bætt póst- og símaþjónusta

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Skólakerfi

lagafrumvarp

Málflytjendur

lagafrumvarp