Friðjón Þórðarson: ræður


Ræður

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skylduskil til safna

lagafrumvarp

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Fjárlög 1977

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fiskimjölsverksmiðja í Grindavík

þingsályktunartillaga

Fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Veiðar í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Launakjör hreppstjóra

þingsályktunartillaga

Tónmenntafræðsla í grunnskóla

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Skylduskil til safna

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi

þingsályktunartillaga

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

fyrirspurn

Launakjör hreppstjóra

þingsályktunartillaga

Símaafnot aldraðs fólks og öryrkja

þingsályktunartillaga