Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Umboðsfulltrúar dóms- og kirkjumálaráðuneytisins

fyrirspurn

Orlof

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Hagræðingarlán til iðnaðar

fyrirspurn

Sveigjanlegur vinnutími hjá ríkisstofnunum

þingsályktunartillaga

Tollskrá o.fl.

fyrirspurn

Umsvif erlendra sendiráða

fyrirspurn

Íslenskukennsla í Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Tollskrá o.fl.

fyrirspurn

Umsvif erlendra sendiráða

fyrirspurn

Íslenskukennsla í Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Útibú frá Veiðimálastofnun

þingsályktunartillaga

Ávöxtun skyldusparnaðar

þingsályktunartillaga

Áætlanagerð

þingsályktunartillaga

Íslenskukennsla í Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Rannsókn kjörbréfs

Útboð verklegra framkvæmda

fyrirspurn

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Gjaldskrárbreytingar þjónustustofnana

þingsályktunartillaga

Olíumöl

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Öryggi á vinnustöðum

lagafrumvarp

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1980

lagafrumvarp

Aðstoð við þroskahefta

lagafrumvarp

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Kosning sjö manna og jafnmargra vara í stjórn Húsnæðisstofnunar ríkisins

kosningar