Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Beiðni um umræður utan dagskrár

Málefni Flugleiða

beiðni um skýrslu

Stefnuræða forseta og umræða um hana

stefnuræða forsætisráðherra

Barnalög

lagafrumvarp

Málefni Flugleiða

beiðni um skýrslu

Tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Bygging útvarpshúss

þingsályktunartillaga

Viðskptafræðingar

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils

fyrirspurn

Málefni Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir ríkisstjórnarinnar

fyrirspurn

Efnahagsráðstafanir

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Þjónusta Pósts og síma

fyrirspurn

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Þjónusta Pósts og síma

fyrirspurn

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Sveigjanlegur vinnutími hjá ríkisfyrirtækjum

þingsályktunartillaga

Kaupmáttur tímakaups verkamanna

fyrirspurn

Iðnaðarstefna

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Verðlag

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Ferðagjaldeyrir

lagafrumvarp

Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík

fyrirspurn

Smíði brúar á Ölfusá

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Verðgildi íslensks gjaldmiðils

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Iðnaðarstefna

þingsályktunartillaga

Gjaldskrár þjónustustofnana

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Verðlag

lagafrumvarp

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Orlof

lagafrumvarp

Vaxtabreytingar

fyrirspurn

Greiðslufrestur á tollum

fyrirspurn

Gjaldskrárhækkanir B-hluta fyrirtækja

fyrirspurn

Vaxtabreytingar

fyrirspurn

Greiðslufrestur á tollum

fyrirspurn

Gjaldskrárhækkanir B-hluta fyrirtækja

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Húshitunaráætlun

fyrirspurn

Skilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiða

fyrirspurn

Húshitunaráætlun

fyrirspurn

Skilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiða

fyrirspurn

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Símamál

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Innlendur lyfjaiðnaður

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Greiðslufrestur á tollum

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Olíuviðskipti við Breta

fyrirspurn

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Gjaldskrárhækkanir B-hluta fyrirtækja

fyrirspurn

Menntun fangavarða

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Aðstoð ríkisins við Siglósíld

fyrirspurn

Hjöðnun verðbólgu 1981

fyrirspurn

Störf verkaskiptingarnefndar

fyrirspurn

Aðstoð ríkisins við Siglósíld

fyrirspurn

Hjöðnun verðbólgu 1981

fyrirspurn

Störf verkaskiptingarnefndar

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Efling almannavarna

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

beiðni um skýrslu

Vararaforka

þingsályktunartillaga

Utanríkismál 1981

skýrsla

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Sjóefnavinnsla á Reykjanesi

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

lagafrumvarp

Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár