Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Embættisfærsla sýslumanns á Höfn í Hornafirði

afbrigði um dagskrármál

Orlof

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1983

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Fjárlög 1983

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Efnahagsaðgerðir

lagafrumvarp

Ráðunautur í öryggis- og varnarmálum

þingsályktunartillaga

Um þingsköp

um fundarstjórn

Gjaldskrár þjónustustofnana

þingsályktunartillaga

Efnahagsaðgerðir

lagafrumvarp

Viðmiðunarkerfi fyrir laun

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

þingsályktunartillaga

Viðmiðunarkerfi fyrir laun

lagafrumvarp

Verðlag

lagafrumvarp

Þóknun fyrir lögboðna innheimtu gjalda

lagafrumvarp

Útvarpsrekstur

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Útvarpsrekstur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Viðræðunefnd við Alusuisse

þingsályktunartillaga

Verðlag

lagafrumvarp

Viðræðunefnd við Alusuisse

þingsályktunartillaga

Bann við ofbeldiskvikmyndum

lagafrumvarp