Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Norræni fjárfestingarbankinn

lagafrumvarp

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Gjaldeyris- og viðskiptamál

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Viðhald á skipastólnum

(um viðhald og endurbætur á skipastólnum)
þingsályktunartillaga

Áfengt öl

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp