Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Skattafrádráttur fyrir fiskvinnslufólk

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Hafskip og Útvegsbankinn

umræður utan dagskrár

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Okurmál

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Geislavarnir

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að kanna viðskipti Hafskips hf.

þingsályktunartillaga

Rannsókn á innflutningsversluninni

þingsályktunartillaga

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Iðnráðgjafar

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Jarðboranir hf.

lagafrumvarp

Barnabótaauki

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

lagafrumvarp

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Kosning endurskoðenda Húsnæðisstofnunar ríkisins

kosningar

Laun, samnings- og verkfallsréttur og lögverndun á starfsheiti kennara

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Tollskrá

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

lagafrumvarp

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Húsaleigusamningar

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

lagafrumvarp