Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Tékkar

lagafrumvarp

Skýrsla um viðskipti Útvegsbankans og Hafskips hf.

um fundarstjórn

Afnám einokunar ríkisins á innflutningi áfengis

þingsályktunartillaga

Útboð opinberra rekstrarverkefna

þingsályktunartillaga

Fjármögnunarfyrirtæki

þingsályktunartillaga

Stjórn eggjaframleiðslu

umræður utan dagskrár

Lögreglumenn

(verkfallsréttur)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(lækkun útsvars)
lagafrumvarp

Fangelsi og vinnuhæli

(verkfall fangavarða o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(sjúkratryggingagjald)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Mannréttindamál

þingsályktunartillaga

Landkaupasjóður kaupstaða og kauptúna

(afnám laga)
lagafrumvarp

Tollalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Dráttarvextir

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(tollafgreiðsla)
lagafrumvarp

Útflutningslánasjóður

(takmörkuð ábyrgð)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(álagning útsvara og innheimta)
lagafrumvarp

Byggingarsjóður aldraðs fólks

(afnám laga)
lagafrumvarp

Vaxtalög

lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(dráttarvextir)
lagafrumvarp

Orlof

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp