Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Viðskilnaður ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar

umræður utan dagskrár

Smíði skuttogara fyrir Marokkó

umræður utan dagskrár

Mengunarvarnir hjá Íslenska álfélaginu hf.

fyrirspurn

Afkoma ríkissjóðs á árinu 1988

umræður utan dagskrár

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Iðnráðgjafar

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Ferðaskrifstofa ríkisins

fyrirspurn

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Nýtt álver við Straumsvík

umræður utan dagskrár

Rekstrarskilyrði garðyrkju og ylræktar

þingsályktunartillaga

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Listi yfir forgangsmál ríkisstjórnarinnar o.fl.

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Þinghaldið til jóla og óafgreidd mál í sameinuðu

um fundarstjórn

Samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(örorkumat)
lagafrumvarp

Yfirlýsingar fjármálaráðherra um samráð við

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla OECD um efnahagsástandið á Íslandi

fyrirspurn

Lækkun vaxta á spariskírteinum

fyrirspurn

Orkufrekur iðnaður

fyrirspurn

Raforkuverð til fyrirtækja

fyrirspurn

Fyrirspurn um þjóðargjaldþrot

um fundarstjórn

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Þinghald milli jóla og nýárs o.fl.

um fundarstjórn

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um þjóðargjaldþrot o.fl.

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Störf ósonnefndar

fyrirspurn

Samkeppnisstaða innlendrar kökugerðar

fyrirspurn

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Fyrirspurn um vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

um fundarstjórn

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

umræður utan dagskrár

Umræður um vinnubrögð í Seðlabanka

um fundarstjórn

Alþjóðaflugvöllur á Egilsstöðum

þingsályktunartillaga

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Sparnaðarátak

þingsályktunartillaga

Breytingar á dagskrá

um fundarstjórn

Nýting innlendra orkugjafa

þingsályktunartillaga

Þingsályktunartillaga um útboð opinberra rekstrarv

um fundarstjórn

Útboð opinberra rekstrarverkefna

þingsályktunartillaga

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Lagmetisiðnaður

(hlutafjárframlög)
lagafrumvarp

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Hagþjónusta landbúnaðarins

lagafrumvarp

Yfirlýsing um stofnun nýs þingflokks

umræður utan dagskrár

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ástandið í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur af íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(ónýtt frádráttarheimild og ný hlutabréf)
lagafrumvarp

Umhverfismál

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Hlutafélag um Sementsverksmiðju ríkisins

lagafrumvarp

Stimpilgjald

(hlutabréf)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Þinglausnir, efnahagsráðstafanir o.fl.

um fundarstjórn

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

lagafrumvarp

Launavísitala

lagafrumvarp

Sigló hf.

fyrirspurn

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja

beiðni um skýrslu

Mengun hafanna í kringum Ísland

umræður utan dagskrár

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Vínarsamningur um vernd ósonlagsins

þingsályktunartillaga

Efling löggæslu

þingsályktunartillaga

Viðskipti á hlutabréfamarkaði

þingsályktunartillaga

Málefni Sigló hf. og fleira

beiðni um skýrslu

Íslenskur gjaldmiðill

þingsályktunartillaga

Útboð opinberra rekstrarverkefna

þingsályktunartillaga

Viðskipti á hlutabréfamarkaði

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um Sigló hf.

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp