Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Staða íslensks skipaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Ástandið í atvinnumálum

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjalddagi)
lagafrumvarp

Frestun virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárfestingar í atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárfestingar í atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Gildistaka virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Forgangur mála á dagskránni

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Málsókn á hendur Magnúsi Thoroddsen

fyrirspurn

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignir og tekjur barna)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(tekjur barna)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjalddagi)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámarksfjárhæðir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(gjalddagi)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Afskipti ríkisstjórnarinnar af fjárhagsörðugleikum

umræður utan dagskrár

Yfirlýsing forsætisráðherra um brot á 41. gr. Vínarsáttmálans

fyrirspurn

Skýrsla um kaup hlutabréfa í Samvinnubanka.

um fundarstjórn

Fundarhald á föstudegi. Frumvarp um umhverfisráðuneyti

um fundarstjórn

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Afnám jöfnunargjalds

fyrirspurn

Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum

beiðni um skýrslu

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Forkönnun á hagkvæmni varaflugvallar

fyrirspurn

Persónuafsláttur látins maka

fyrirspurn

Bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota

lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Leigubifreiðar

fyrirspurn

Könnun á tilhögun opinberra rekstrarverkefna

fyrirspurn

Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum

beiðni um skýrslu

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattsútreikningur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ónýttur persónuafsláttur barna)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræður í deildum

um fundarstjórn

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Fjárveitingar til Rannsóknasjóðs

fyrirspurn

Endurgreiðsla uppsafnaðs söluskatts í iðnaði

fyrirspurn

Beiðni um skýrslu um nýtt álver

um fundarstjórn

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(hlutdeild vistmanna í dvalarheimiliskostnaði)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(íslenskar bækur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur eftirlifandi maka)
lagafrumvarp

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðjan í Gufunesi

umræður utan dagskrár

Búnaðarmálasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kvikmyndastofnun Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Óafgreidd þingmál

um fundarstjórn

Frelsi í gjaldeyrismálum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður af hlutabréfum o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvarp um áburðarverð

um fundarstjórn

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Frelsi í gjaldeyrismálum

þingsályktunartillaga

Frumvarp um fjárgreiðslur úr ríkissjóði

um fundarstjórn

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(áburðarverð)
lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Frumvarp um yfirstjórn umhverfismála

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur og eignarskattur eftirlifandi maka)
lagafrumvarp

Sjómannalög

(hlýðnisskylda skipverja)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1990

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þátttaka varnarliðsins í gerð þjóðvega

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1990

lagafrumvarp