Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjárhagsvandi byggingarsjóðanna

umræður utan dagskrár

Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu

lagafrumvarp

Ástandið á húsbréfamarkaðnum

umræður utan dagskrár

Lögfræðilegt álit umboðsmanns á bráðabirgðalögum um launamál

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(endurgreiðsla og gildistími laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(hámarksvextir)
lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stjfrv. um tryggingagjald

um fundarstjórn

Tryggingagjald

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(frádrættir, tekju- og eignarmörk o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(lækkun gjalds og niðurfelling)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir varðandi fjárlög

um fundarstjórn

Tryggingagjald

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

(lánsheimild ríkissjóðs innana landa o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtastefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Vextir verðtryggðra innlána og útlána

fyrirspurn

Ástandið í fjarskiptamálum

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hlutafjárkaup Síldarverksmiðja ríkisins

fyrirspurn

Tilhögun þingstarfa

um fundarstjórn

Samvinnufélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Breytingar á lánsfjárlögum

um fundarstjórn

Lausaganga búfjár

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(réttur til bóta)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vaxtamál

beiðni um skýrslu

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Fjáraukalög

um fundarstjórn

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(bústofnslán o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Þingsályktunartillögur

um fundarstjórn

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Opinber réttaraðstoð

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Kosning í stjórnir og ráð

um fundarstjórn