Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjaldagreiðslur til lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Bílakaup ráðherra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Framhald umræðu um skýrslu utanríkisráðherra um EES-samninga

um fundarstjórn

Bókhald

(reikningsskilaráð)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Innheimta opinberra gjalda

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1991

(erlend lántaka)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1990

(niðurstöður greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1989

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(innheimta)
lagafrumvarp

Tillögur um aðgerðir í efnahags- og atvinnumálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lífeyrissjóður bænda

(skipting kostnaðar)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(sektarúrskurðir o. fl.)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(gildistími)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Slippstöðin á Akureyri

fyrirspurn

Landakotsspítali og stefna ríkisstj. í málefnum sjúkrahúsanna á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Ferða- og dagpeningar opinberra starfsmanna

fyrirspurn

Áfengiskaup opinberra aðila hjá ÁTVR

fyrirspurn

Kjarasamningar við kennara Háskólans á Akureyri

fyrirspurn

Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Breytingar á barnabótum og sjómannaafslætti

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Verðmæti gagnagrunns Svarts á hvítu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

(skattskyld mörk eigna)
lagafrumvarp

Auglýsingakostnaður í dagblöðum og sjónvarpi

fyrirspurn

Skattsvik

fyrirspurn

Svört atvinnustarfsemi

fyrirspurn

Launakjör sýslumanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samkomulag milli Borgarspítala og Landakotsspítala um heilbrigðisþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Héraðsskólinn í Reykjanesi

fyrirspurn

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(ávöxtun á fé, stigaútreikningur, verðtrygging o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður ljósmæðra

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Yfirskattanefnd

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1991

(niðurstöður greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Skattlagning fjármagnstekna

þingsályktunartillaga

Endurgreiðsla virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna

þingsályktunartillaga

Frumvörp um Sementsverksmiðju ríkisins og Síldarverksmiðjur ríkisins

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Flutningur starfa út á land

fyrirspurn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landkynningarefni

fyrirspurn

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(yfirskattanefnd)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(uppbót vegna kjarasamninga)
lagafrumvarp

Greiðslukortastarfsemi

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 57 689,88
Flutningsræða 19 212,85
Andsvar 71 119
Svar 25 86,12
Um fundarstjórn 15 27,87
Ber af sér sakir 3 4
Grein fyrir atkvæði 2 2,97
Um atkvæðagreiðslu 1 1
Samtals 193 1143,69
19,1 klst.