Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

lagafrumvarp

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Tilsjónarmenn

fyrirspurn

Verkefni tilsjónarmanna

fyrirspurn

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Hertar aðgerðir gegn skattsvikum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur og svört atvinnustarfsemi

fyrirspurn

Virðisaukaskattur á heimilisiðnaði

fyrirspurn

Starfsskýrslur Ríkisendurskoðunar 1990 og 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Endurgreiðslur lána vegna framkvæmda í vegagerð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 1991

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1990

lagafrumvarp

Kjaradeila sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Gjald af umboðsþóknun í gjaldeyrisviðskiptum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála fyrir jólahlé

um fundarstjórn

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Fækkun stöðugilda hjá ríkinu

fyrirspurn

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vextir og kjarasamningar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárþörf Atvinnuleysistryggingasjóðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Upplýsingabréf fjármálaráðherra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Greiðslur vegna þinga ýmissa starfsstétta

fyrirspurn

Frágangur fjárlaga 1993

fyrirspurn

Ríkisreikningur 1990

lagafrumvarp

Samskipti fjármálaráðuneytis og Ríkisendurskoðunar

um fundarstjórn

Eiginfjárstaða innlánsstofnana

lagafrumvarp

Fasteignamat ríkisins

fyrirspurn

Ferða- og risnukostnaður

fyrirspurn

Ábyrgðir á lífeyrisgreiðslum Sambandsins

umræður utan dagskrár

Málaferli vegna kjarasamninga

fyrirspurn

Launakjör alþingismanna

fyrirspurn

Þungaskattur á dísilbifreiðar

fyrirspurn

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Viðhaldsþörf ríkiseigna

fyrirspurn

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Gjald af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 29 447,72
Flutningsræða 18 324,78
Andsvar 99 155,98
Svar 35 96,32
Um fundarstjórn 11 19,73
Grein fyrir atkvæði 3 2,48
Ber af sér sakir 1 1,2
Samtals 196 1048,21
17,5 klst.