Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Launagreiðslur til hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Málefni Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Embætti ríkislögmanns

fyrirspurn

Aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana

fyrirspurn

Jöfnunar- og undirboðstollar á skipasmíðaverkefni

fyrirspurn

Auglýsingar ríkisins og stofnana þess

fyrirspurn

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Bifreiðahlunnindi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1991

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Réttur feðra til launa í fæðingarorlofi

fyrirspurn

Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar

fyrirspurn

Umfang ómældrar yfirvinnu

fyrirspurn

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda

þingsályktunartillaga

Fordæmisgildi dóms um innflutning á skinku

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Eftirlaunaréttindi launafólks

lagafrumvarp

Leigutekjur af embættisbústöðum

fyrirspurn

Endurgreiðsla lyfja- og lækniskostnaðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1992

lagafrumvarp

Framlagning skattafrumvarpa ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

fyrirspurn

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Kirkjumálasjóður

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Vinna í nefndum við frágang fjárlaga o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fob-tollun

fyrirspurn

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Bráðabirgðalög á verkfall fiskimanna, framlagning frumvarps um breytingu á búvörulögum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Samkomulag um lengd utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn því

umræður utan dagskrár

Olíugjald í stað þungaskatts á dísilbíla

fyrirspurn

Eftirstöðvar fjár til atvinnuskapandi verkefna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Bætur til bænda vegna harðinda

fyrirspurn

Innheimta þungaskatts

fyrirspurn

Álag á virðisaukaskatt

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aðaltollhöfn í Þorlákshöfn

fyrirspurn

Viðræður ríkisins og BSRB

fyrirspurn

Ríkisreikningur 1992

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(afskriftareikningur útlána)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(stjórn Fasteignamats ríkisins)
lagafrumvarp

Eftirlit með pappírslausum viðskiptum

fyrirspurn

Löggilding tölvukerfa

fyrirspurn

Fjáraukalög 1993

(niðurstaða greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(framlagning skattalagabreytinga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla hafnalaga

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

fyrirspurn

Arðgreiðslur SR-mjöls hf.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 1991

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Kílóagjald á bíla

fyrirspurn

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Tollalög og vörugjald

(hráefni til garðyrkjuafurða)
lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(endurgreiðsla ökumæla)
lagafrumvarp

Tollalög

(undirboðs- og jöfnunartollar)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(veiting atvinnuréttinda)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Störf yfirskattanefndar

fyrirspurn

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða)
lagafrumvarp

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Tollalög

(undirboðs- og jöfnunartollar)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða)
lagafrumvarp

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

skýrsla

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Skerðing á eingreiðslum til lífeyrisþega

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 55 448,42
Andsvar 186 307,58
Flutningsræða 20 227,72
Svar 38 123,92
Um fundarstjórn 18 38,32
Ber af sér sakir 2 4,02
Grein fyrir atkvæði 3 3,48
Um atkvæðagreiðslu 1 1,35
Samtals 323 1154,81
19,2 klst.