Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Birting upplýsinga um kjaramál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þingfararkaup og þingfararkostnaður

(skattskylda starfskostnaðar)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Hækkun tryggingabóta

fyrirspurn

Samningsstjórnun

fyrirspurn

Jafnréttisáform

fyrirspurn

Stimpilgjöld

fyrirspurn

Sala ríkiseigna

fyrirspurn

Kaup á eignum

fyrirspurn

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1992

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

(niðurstöðutölur ársins)
lagafrumvarp

Vörugjald af olíu

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Ókomnar skýrslur

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisreikningur 1993

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1994

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(atvinnutryggingagjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(Iðnþróunarsjóður)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(álag á vanskilafé)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds og ákvörðun þess)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Samningar ríkisvaldsins um stofnframkvæmdir og viðhald heilbrigðisstofnana

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

fyrirspurn

Launakjör í utanríkisþjónustunni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aukatekjur ríkissjóðs

(breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
lagafrumvarp

Afnám laga nr. 96/1936

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(starfsmenn Sjúkrahúss Reykjavíkur)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Skattareglur gagnvart listamönnum

fyrirspurn

Ástand heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Færsla grunnskólans til sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi

umræður utan dagskrár

Skattlagning happdrættisreksturs

fyrirspurn

Fíkniefnasmygl

fyrirspurn

Vaxtamál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða o.fl.)
lagafrumvarp

Þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(álagning, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð upplýsinga úr skattskrám

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Innheimta opinberra gjalda

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1995

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Álitsgerð Lagastofnunar um stjórnarfrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrvinnsla úr skattskrám

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala hlutabréfa í Pósti og síma hf.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tóbaksverð í vísitölu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(aðild kennara og skólastjórnenda)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(flutningur grunnskólans)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 37 350,67
Flutningsræða 25 330
Andsvar 161 302,58
Svar 18 65,88
Grein fyrir atkvæði 5 5,98
Um fundarstjórn 3 3,18
Samtals 249 1058,29
17,6 klst.