Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1997

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Tóbaksverð og vísitala

þingsályktunartillaga

Launajafnrétti

fyrirspurn

Aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna

fyrirspurn

Ríkisreikningur 1995

lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar, lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(hlutdeildarskírteini, afföll)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(málsmeðferðarreglur o.fl.)
lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(iðgjöld, stigaútreikningur, ávöxtun o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(kostnaðarhlutdeild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Starfsemi ÁTVR

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tollgæsla í höfnum í Reykjavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Lánsfjáraukalög 1996

(útgáfa húsbréfa)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1997

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Almannatryggingar og lyfjalög

(kaup á vörum og þjónustu, lyfjaverðsnefnd)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Sala á áfengi og tóbaki

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Vörugjöld á sportvörur

fyrirspurn

Tillögur stjórnar ÁTVR um sölu á áfengi og tóbaki

umræður utan dagskrár

Málefni Silfurlax

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staða eldri borgara í skatt- og almannatryggingakerfinu

umræður utan dagskrár

Skattatillögur ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Breytingar í lífeyrismálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tillögur ríkisstjórnarinnar um vaxtabætur og barnabætur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dómur Hæstaréttar um jafnrétti til launa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(afmörkun skattskyldu o.fl.)
lagafrumvarp

Uppgjör á vangoldnum söluskatti

lagafrumvarp

Bókhald

(viðurkenndir bókarar)
lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda

(útboð)
lagafrumvarp

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Úrskurður samkeppnisráðs um Flugfélag Íslands hf.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Störf jaðarskattanefndar

fyrirspurn

Launakjör karla og kvenna

fyrirspurn

Aðgerðir gegn skattsvikum

fyrirspurn

Skattundandráttur

fyrirspurn

Vörugjald af olíu

(lituð olía)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(hlutafélagaskrá)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

(uppgjör)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á lífeyrissjóðsfrv.

athugasemdir um störf þingsins

Tolla- og fíkniefnaleit í Reykjavík

fyrirspurn

Innheimta þungaskatts

fyrirspurn

Skattaleg meðferð lífeyris og bætur almannatrygginga

fyrirspurn

Rekstrarhagræðing

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 25 337,52
Ræða 41 224,05
Andsvar 98 188,82
Svar 19 62,5
Grein fyrir atkvæði 3 2,05
Um atkvæðagreiðslu 2 0,83
Samtals 188 815,77
13,6 klst.