Friðrik Sophusson: ræður


Ræður

Tenging bóta almannatrygginga við laun

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(launaviðmiðun lífeyrisgreiðslna o.fl.)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof feðra

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjutenging bótaliða)
lagafrumvarp

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sala til útlendinga)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1996

lagafrumvarp

Einkaréttur ÁTVR

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þungaskattur

fyrirspurn

Tenging bóta almannatrygginga við laun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Breytingar á skattalögum

fyrirspurn

Aukatekjur ríkissjóðs

(dómsmálagjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(iðgjaldastofn og innheimta)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Vörugjald

(álagning, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(dómsmálagjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Launastefna ríkisins

umræður utan dagskrár

Vörugjald af olíu

lagafrumvarp

Fjármagnstekjuskattur

fyrirspurn

Ofgreidd skráningargjöld

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Uppboð á skuldabréfum ÞÞÞ á Akranesi

umræður utan dagskrár

Ríkisreikningur 1996

lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Aldurssamsetning þjóðarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útgáfa reglugerðar um sölu áfengis

athugasemdir um störf þingsins

Starfsemi Umsýslustofnunar varnarmála

fyrirspurn

Tollalög

(vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

lagafrumvarp

Yfirskattanefnd

lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um setningu reglna um hvalaskoðun

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 21 276,12
Ræða 33 221,15
Andsvar 85 165,08
Svar 10 34,43
Grein fyrir atkvæði 3 3,22
Samtals 152 700
11,7 klst.