Garðar Sigurðsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Biðlaun alþingismanna

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga

þingsályktunartillaga

Fisklöndun til fiskvinnslustöðva

þingsályktunartillaga

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Smíði brúar yfir Ölfusá við Óseyrarnes

þingsályktunartillaga

Brennsla svartolíu í fiskiskipum

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Vegáætlun 1979-82

þingsályktunartillaga

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp