Garðar Sigurðsson: ræður


Ræður

Grænlandssjóður

lagafrumvarp

Málefni Flugleiða

beiðni um skýrslu

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Málefni Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Varaflugvöllur fyrir millilandaflug

fyrirspurn

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

fyrirspurn

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjarskiptaþjónusta á Gufuskálum

þingsályktunartillaga

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fiskvinnsluskóli

lagafrumvarp

Framleiðslueftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Siglingalög

þingsályktunartillaga

Landhelgisgæsla

þingsályktunartillaga

Aðstoð ríkisins við Siglósíld

fyrirspurn

Hjöðnun verðbólgu 1981

fyrirspurn

Störf verkaskiptingarnefndar

fyrirspurn

Siglingalög

lagafrumvarp

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum

lagafrumvarp

Merkingaskylda við ríkisframkvæmdir

þingsályktunartillaga

Tilraunageymir til veiðarfærarannsókna

þingsályktunartillaga

Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Samkeppnisstaða íslendinga

þingsályktunartillaga

Iðnaður á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi

lagafrumvarp

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

lagafrumvarp

Skráning á upplýsingum er varða einkamálefni

lagafrumvarp