Garðar Sigurðsson: ræður


Ræður

Samgöngumál Vestmannaeyinga

þingsályktunartillaga

Hafnarstæði við Dyrhólaey

þingsályktunartillaga

Erlendir starfsmenn við sendiráð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Sjálfvirk radíódufl í skipum

þingsályktunartillaga

Bann gegn veiðum með flotvörpu og botnvörpu

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Iðnskólar

þingsályktunartillaga

Bann við losun hættulegra efna í sjó

lagafrumvarp

Öryggismál Íslands

þingsályktunartillaga

Kaup á skuttogurum

lagafrumvarp

Samgöngumál Vestmannaeyinga

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis

lagafrumvarp

Fiskeldi í sjó

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Vitagjald

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp