Garðar Sigurðsson: ræður


Ræður

Tæknistofnun sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Loðna til bræðslu

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Loðna til bræðslu

lagafrumvarp

Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Löndun loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Róðrartími fiskibáta

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp