Garðar Sigurðsson: ræður


Ræður

Bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Lögheimili

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af loðnuafurðum

lagafrumvarp

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Vísindaleg verndun fiskimiða landgrunnsins

lagafrumvarp

Heimilishjálp í viðlögum

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp