Garðar Sigurðsson: ræður


Ræður

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Söluskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Stofnfjársjóður fiskiskipa

lagafrumvarp

Símaþjónusta

(o.fl.)
fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Vátryggingariðgjöld fiskiskipa

lagafrumvarp

Heimildir Færeyinga til fiskveiða innan fiskveiðilandhelgi Íslands

þingsályktunartillaga

Samkomulag um takmarkaðar veiðar norskra skipa innan fiskveiðilögsögu Íslands

þingsályktunartillaga

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Upptaka ólöglegs sjávarafla

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður